Sponsor

Støt gerne roklubbens ombygning - tak i gør en forskel.

Byggekonto i Sydbank: 

8011 - 1149037

Se yderligere om byggeriet her.

eller kontakt gerne sponsorkontakterne.

Sponsoraftale?

 

Vil i lave en sponsor aftale med Nordborg Roklub for at give en større ting eller et bidrag, bedes i kontakte os.

 

 

Husk vi er en forening, som kun fungere ved at vi alle yder en indsats for fællesskabet, så vi regner med at du giver en hjælpende hånd i ny og næ, for sammen er vi stærke.

Giv Nordborg Roklub en fradragsberettiget gave.

 

Man kan give en gave til Nordborg Roklub og få fradrag for den. Max. beløbet er 15.600,- (2017 sats). Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Ifølge skattereglerne kan gavegiver ikke forlange at gaven går til et specifikt formål.

Rent praktisk skal det gå igennem DFfR (Dansk Forening for Rosport), ved at indbetale beløbet på deres Gavegiro: Reg: 4180 Konto: 1 55 21 98 .

Husk at angive det er gave til Nordborg Roklub og med tydelig angivelse af navn, adresse, og personnummer!

Personnummeret skal opgives, da DFfR indberetter beløb og person til skattemyndighederne. 

Roklubben er meget taknemmelig for gaver. 


Der kan ved henvendelse til bestyrelsen laves flerårige sponsoraftaler.

Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk

         Mange tak venligst Bestyrelsen.

Roklubbens kontonummer i SYDBANK er

8011-1007516

MobilePay nr:    77552

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.