Byggeri af nyt klubhus

Et af projektudkastene, det kan blive sådan.

Billedet er et projektudkast! (tryk på billedet)

Byggeprojekt foreløblig status. (nyeste først)

opdateret d. 3/7 2020.

2021/10 Endeligt gulv lægges. 

 

2021/03?? Ibrugtagning af Etape 3.

2020/09 Start på Etape 3 (Indretning af Handicaptoilet + depot + forberedelse af tekøkken?). 


2020/03+04 Monteret altan

2020/03 Færdig facade

2019/09 Start på efterisolering af den nedre facade incl. foreberedelse.

2019/02 - 04 Udvendig belægning

Til etape 1 + 2 er der brugt 2.165.351kr og 2000 frivillige timer (á ca. 150 kr = 300.000kr).

2018/12 Byggeregnskab.

2018/11 Ibrugtagning af Etape 2 (Tekniske installationer + vægge og lofter).

2018/07 Start på etape 2

2018/09 Ibrugtagning af Etape 1 (Råhuset).

2018 Der kommer svar fra flere fonde.

2018/02 Råhuset monteres (udvendig klimaskal).

 

2018/01 Pilotering med minipæle til 14 udvendige søjler til råhuset.

Til dato er der brugt 243.650kr og 220 mandetimer (á ca. 150 kr = 33.000kr) til planlægning og forprojekter (Etape 0).

2017/10 Første spadestik på Etape 1 (Råhuset). 

2017/09 Byggetilladelsen modtaget den 29/9.

2017/09 Der kom Dispensation til etageudvidelsen.

2017/09 Fabrikant Mads Clausens Fond bevilligede kr. 25.000 til flugtvej til skrænten.

2017/07 Der er søgt byggetilladelse til selve råhuset.

2017/07 Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa giver deres tilsagn på 200.000kr til projektet (Indstillet af LAG)

2017/04 SYDBANK donerer 25.000kr til byggeriet.

2017/03 LAG Sønderborg-Aabenraa indstiller os til en bevilling på 200.000kr, vi mangler nu 810.000kr til det fulde projekt og deraf 171.000kr til den første etape.

2017/02 Flere fonde søges. Nye skitser af det udvendige.

2017/01 Flere fonde og EU midler (LAG) søges. Vi mangler 1.000.000kr til hele byggeriet.

2016/12 VELUXFONDEN beviliger 100.000kr, så vi nu er oppe på 1.008.000kr til byggeriet af etape 1 og 1.358.000kr til det samlede byggeri, vi har også nogle lån hjemme

2016/12 Arbejdet med byggetilladelsen igangsættes.

2016/10 Bestyrelesen tager en vigtig beslutning.

2016/08 SE beviliger yderligere 150.000kr, så vi nu er oppe på 1.035.000kr til byggeriet.

2016/06 Der kom et positivt svar fra "Lokale og Anlægsfonden" på kr. 180.000 så vi nu har 885.000kr.

2016/05 Jordbundsundersøgelse.

2016/04 Flere fonde søges.

2016/04 Nordborg Roklub har 60 års jubilæum.

2016/02 Kommunen sagde god for udvendige søjler.

2016/02 Der kom positivt svar fra Naturstyrelsen efter 11 måneders venten på vores anke.

2016/01 Udvalgsmøder er startet op.

2015/12 Der kom et positivt svar fra "Krista og Viggo Petersens Fond" på kr. 250.000 så vi nu har 705.000kr.

2015/11 Monteret 2 nye porte for 20.000kr = 40 mandetimer.

2015/11 Der kommer svar fra Naturstyrelsen. Kommunen siger:Der er desværre ikke nogen afgørelse i udsigt endnu, bedste bud er pt. marts – april 2016. Det lader til, at de er ramt af omstruktureringerne …  

2015/08 Der søges flere fonde.   

2015/08 Forespurgt ankestatus fra Naturstyrelsen. Svar forventes ca. 1/11 2015.

2015/07 Der kom afslag en fond. 

2015/05 Monteret 2 bådhejs i bådhallen for 110.000kr = 20 mandetimer.

2015/04 Der søges flere fonde. 

2015/03 Naturstyrelsens bemærkninger til klagen.

2015/03 Fabrikant Mads Clausens Fond bevilligede kr. 100.000 til byggeriet, så vi nu har 405.000kr.

2015/03 Sønderborg Kommunes velvilje opdateret.

2015/03 Anketillæg vedhæftet til sagen i Naturstyrelsen.

2015/03 Møde med Sønderborg Kommunes Erhvervskontakt på stedet om alternativer.

2015/03 Naturstyrelsens afslag på den ekstra højde er anket.

2015/02 Der arbejdes videre på en løsning med den ekstra brugbare højde. 

2015/02 Vi fik dispensationen i hus fra Naturstyrelsen, dog ikke på den ekstra højde.

2015/01 Det gamle jern købt i 2006 er solgt.

2015/01 Kvickly kom med en check på 5000kr for Nord-Als vinen 2014.

2014/12 SE's vækstfond beviligede kr. 100.000 til byggeriet, så vi har nu 300.000kr.

2014/11 Der er søgt om ændret byggehøjde ved miljøstyrelsen.

2014/10 Der er sendt ansøgninger ud om midler til byggeriet.

2014/09 Revideret projektet til kommende behov. Nyt oplæg her. Tegning her.

2014/06 Der er søgt om forlængelse af miljøstyrelsens dispensation.

2014 Mange fonde giver ubegrundede afslag.

2013/06 Søger andre fonde af vores eget sponsor udvalg.

Til dato er der brugt 104900kr og 80 mandetimer á ca. 150 kr = 12000kr.

2012 Søgt Lokale og anlægsfonden om tilsagn til at støtte projektet (fundraiser)?

2012 Søgt en stor fond som desværre gav afslag sommer (fundraiser)

2011-12 Hyret en fundraiser for at sætte en professionel ansøgning op. (16560 kr)

2011/04 SIB fremstiller Projektmappe (56500kr)

2011 Byggegodkendelse fra Ribe natur september

2008 () brugt 20000kr

2007 (gl. arkitekt) brugt 4400 kr

2006 (Jern?) brugt 7500 kr

 

Nordborg Roklub er en grøn klub - læs mere her

Økonomisk Styreorgan.

Roklubbens bestyrelse har taget initiativ til at få etableret et professionelt styreorgan til at varetage økonomien i det påtænkte projekt. I skrivende stund er der tilsagn fra nedennævnte personer, der gerne vil påtage sig den opgave, det er at hjælpe bestyrelsen med at forvalte de midler, der måtte bringes til veje.


Bankansvarlig Erik Witte (Sydbank)

Klubbens revisor Tove Madsen

Juridisk rådgiver Lars Meulengracht 

 

Byggekoordinering.

Der er på nuværende tidspunkt også nedsat et udvalg bestående af medlemmer fra klubbens bestyrelse til varetagelse af koordineringen af byggeprojektet.


Formand Bjørn Østergaard

Kasserer/næstformand Hans J F Rasmussen

Materielforvalter Torben Jacobsen 

Tidligere formand Frode Mølgaard

Udvalg omkring byggeprojektet.

De forskellige udvalg er ikke faste, der vil blive suppleret og udskiftet efter behov, mangler du i et udvalg så må du endelig sige til så snakker vi om behovet.

Byggekonto i Sydbank: 8011-1149037

Fradragsberettiget gave se her:

http://www.nordborg-roklub.dk/page/gavegiro

 

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.