Nyt fra Nordborg Roklub

Spontane ture fra medlemmerne

Der er pt. ingen aktive Events

Du kan også bidrage.

Har du en god artikel eller nogel gode billeder fra klublivet kan du sende det ind til undertegnede.
Vi er flere i klubben der kan lægge nyhederne ud.
Format gerne: Arial Roundet, 12pt.

Roinfo

Tidligere sekretariatsleder for DFfR Kim Mejnert Frydensbjerg: Derfor stoppede jeg

38-årige Kim Mejnert Frydensbjerg nåede at være sekretariatschef i Dansk For...
23. april 2019 07:12

Københavnskredsens klubber slår dørene op til ny sæson

Tekst og foto: Mette BacherKøbenhavnskredsen satser alt på et nyt t...
18. april 2019 14:42

Leif Thygesens 50 flotte år i roningens verden - stort interview

Af: Mette BacherFoto: Fra Leif Thygesens eget billedarkivKendt fra Langdistancek...
3. april 2019 16:11

Synnejysk Ronetværk

Ingen nyheder pt.

Nyheder fra medlem til medlem.

Sidste nyt fra bestyrelsen

 • Sidste nyt fra bestyrelsen: I kan læse referater fra afholdte møder her.
 • Husk at melde jer til og deltage i klubbens aktiviteter: Se aktivitetskalenderen her
 • Husk at vi stadig kan ro vinterroning på vandet, der er plads til flere (sikkerhedsinstruerede). Ellers hejser vi jo standeren d. 30. marts kl. 15, hvorefter at det ikke er vinterroning mere, selvom vandet stadig er køligt. Husk svømmeprøven hvis du vil på vandet.
 • Roergometerne er godt i gang med rospinning, eller bare stille træning. Der kan frit bookes pladser på holdene.
 • Tag gerne venner og familie med ned og vis dem vores nye klubhus, og byd dem gerne en kop kaffe.

 • Mød gerne op på rodagene og prøv lykken eller hvis du vil være sikker på en plads, så brug bookingen.

  

Tag gerne prøvegæster med, vi har allerede fået en del nye , så tag godt i mod dem.

Der mangler lidt småting og oprydning rundt omkring, byd endelig ind hvis du ser noget rod, eller noget der kunne blive gjort færdigt med DIN hjælp.

Vi er pt. i fuld gang med at lave belægningen omkring huset fin igen. Belægningen foran portene prioriteres lavet færdig, så vi får mere bredde + at vi ikke skal bruge græsplænen når vi kører ud af bådhallen, her kan DU også hjælpe.

 

Standerhejsning bliver lørdag d. 30. marts kl. 15. med efterfølgende kaffebord. Om aftenen kl. 18:30 holder vi vores årlige stiftelsesfest, hvor alle nuværende og tidlige medlemmer med familie holder en festlig aften med god mad og fuld musik (som indvielsesfesten)

Vi lægger sæsonen ud med hele 2 korttursstyrmandskursus for at få opgraderet vores styrmænd.

Mød også talrigt op til arrangementerne, sammen med familie og venner og naboer.

22. marts 2019 12:00

Sidste nyt fra bestyrelsen

 • Sidste nyt fra bestyrelsen: I kan læse referater fra afholdte møder her.
 • Husk at melde jer til og deltage i klubbens aktiviteter: Se aktivitetskalenderen her
 • Husk at vi ror vinterroning på vandet, der er plads til flere (sikkerhedsinstruerede).
 • Roergometerne er godt i gang med rospinning, eller bare stille træning. Der kan frit bookes pladser på holdene.
 • Tag gerne venner og familie med ned og vis dem vores nye klubhus, og byd dem gerne en kop kaffe.

 • Mød gerne op på rodagene og prøv lykken eller hvis du vil være sikker på en plads, så brug bookingen.

  

Ovenpå er vi klar vinterens udfordringer, tag gerne prøvegæster med, vi har allerede fået en del nye , så tag godt i mod dem.

De sidste både er snar færdige i værkstedstedet, så vi bliver klar til den kommende sæson. 

Der mangler lidt småting og oprydning rundt omkring, der kommer snart en kort arbejdsdag igen.

Til marts forventer vi at lave belægningen omkring huset fin igen. Belægningen foran portene prioriteres lavet færdig, så vi får mere bredde + at vi ikke skal bruge græsplænen når vi kører ud af bådhallen.

 

Husk generalforsamlingen d. 25/2 kl. 19, samt madaftenen d. 1/3 kl. 19:00. (husk gerne tilmelding i god tid) 

Standerhejsning bliver lørdag d. 30. marts kl. 15. med efterfølgende kaffebord. Om aftenen kl. 18:30 holder vi vores årlige stiftelsesfest, hvor alle nuværende og tidlige medlemmer med familie er velkomne til en festlig aften med god mad og fuld musik (som indvielsesfesten)

Mød også talrigt op til arrangementerne, sammen med familie og venner og naboer.

8. februar 2019 12:00

Indstilling til priser og vundne mesterskaber til Fritidsfesten 2019

Kære foreninger 

Den 22. marts 2019 skal vi igen samles til Folkeoplysningsudvalgets årlige Fritidsfest i Humlehøj Hallen. 

Vi skal igen hædre og anerkende det store arbejde, der gøres ude i foreningerne, og vi skal hylde de aktive udøvere, der har vundet et mesterskab eller deltaget ved et stort mesterskab. 

Derfor har vi brug for jeres hjælp, input og indstilling.

 

Vi uddeler igen nedenstående 5 priser

Vi uddeler til:

 • årets ildsjæl– Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
 • årets træner/leder/underviser/instruktør– Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
 • årets forening– Der foretages hædring af en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole), som har: Foretaget nævneværdige tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud og/eller igangsat en ny aktivitet i Sønderborg Kommune.
 • årets nye initiativ– Der foretages hædring af et nyt initiativ i en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole), som har: Sat et særligt aftryk på foreningslivet i kommunen og bidraget til, at foreningen skiller sig positivt ud.
 • årets talent– Den indstillede person skal have udvist en særlig personlig evne, fx kunstnerisk, intellektuelt eller sportsligt, og i samspil med en folkeoplysende forening have udviklet sit talent og gjort sig ekstraordinært bemærket.

 

Folkeoplysningsudvalget udpeger ”årets talent” på baggrund af indstillinger fra foreningernes bestyrelser. Men de fire andre priser uddeles på baggrund af indstillinger fra alle borgere, brugere, medlemmer osv.

 

Derfor: Send os dit forslag til, hvem der skal modtage priserne – deadline for indstilling er den 1. februar 2019.

Du/I kan indsende en indstilling via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q1SKFQ8H313P

 

Vi ser frem til din indstilling – indstil aktive personer eller fællesskaber, som du mener, der skal hædres.

13. december 2018 12:00

Bådeklargøring 2018/2019 - Vedhæftet PDF

Bådeklargøring 2018/2019.

Materialeudvalget har haft møde og har fordelt opgaverne. Kun medlemmer der har roet i år er udvalgt til de forskellige opgaver. Er der andre medlemmer som kunne tænke sig at give en hånd med, er de meget velkomne til at kontakte udvalget.

Materialeudvalget  består af Povl Erik Petersen 74454821/27418496 og Torben Jacobsen 21969259 og vi er klar til at hjælpe, hvis der er nogle hold der støder ind i problemer.

 

En normal bådeklargøring udføres således:

 

1) Båden anbringes på bukkene i vinterværkstedet. 

 

2) Alle løse dele tages ud af båden.

 

3) Båd og løsdele afvaskes med vand med malerens i.

 

4) Efter at båden er tør, slibes lakken mat. Brug ikke for groft sandpapir, da dette kan slibe for meget af nitterne. Hvis man har brugt groft sandpapir for at komme i bund et sted, skal man altid afslutte med det fine sandpapir til sidst!

 

5) Inden lakering tørres båd og løsdele af med klude, der er vredet i vand/malerens. Dette for at fjerne de sidste fedtpletter. Hvis der er steder, hvor der er slidt helt igennem lakken og ned i træet, bør disse steder først have en tynd gang lak ,fortyndes med den fortynder som det henvises til på lakdåsen eller terpentin. Derefter skal det tørre inden sidste gang lak bredes på. Ved flere gangs lakering skal der matslibes mellem hver gang lak, dog kan der dog gives to lag når der lakeres vådt i vådt.

 

6) Når båden er helt tør, kan den lakeres med lak fra dåsen. Husk omhyggelig omrøring med en omrørepind, gerne flere minutter, det fremmer lakkens egenskaber. Man må ikke ryste dåsen i stedet for, det giver luftbobler i lakken, som kan give problemer senere, når lakken tørrer.  

Bruger man lakken kold, er den svær at lakke med og desuden kommer der for tykt lag på, som senere kan vise sig som  “gardiner”. Derfor kan man putte lidt fortynder i til at fortynde den eller man kan varme noget vand og derefter sætte lakdåse deri så den bliver varmet lidt op.

Men hvis værkstedet har været opvarmet et godt stykke tid inden, så er lakken jo opvarmet og dermed klar til at brede ud. Husk også at lakken  ikke er en tilfældig maling man kan smøre på

-på kryds og tværs. Den bredes på - på langs med åreretningen i træet!!

 Som regel er det bedst at lakere, når der er dagslys, ellers kan man meget nemt blive snydt og lave helligdage. Temperaturen i vinterværkstedet må ikke være lavere end 17°C før og imens man lakerer.

For at lakken har en god vedhæftning er det vigtig at temperaturen holdes under tørretiden, dvs. at varmen holdes i værkstedet i mindst et ½ døgn efter lakering, ellers går hærdningen i stå.

 

7) Træårer afvaskes og slibes på samme måde. Åreblad efterses og males evt.  med hvid maling.

Logo males om, hvis det er nødvendigt.  På kulfiber årer er det kun årebladet, der vedligeholdes med maling. Lommen efterses, om den er slidt igennem/ sidder fast. Ring spændes, hvis den ikke sidder fast.

 

8) Hvis man har løsnet nogle skruer i en båd, skal man lige huske at dyppe dem i lak inden man skruer dem fast igen. Det hindre at vand trænger ned i træet og evt. misfarver det.

 

9) Remme på spændholt efterses, om de er stærke nok, ellers skal de skiftes.

 

10) Klargørings “ kaptajnen”, som i den efterfølgende liste er navnet  med understregning og fede typer, sørger for at samle klargøringsholdet , således at båden kan nå at blive færdig inden for den fastsatte tid.( Hvis det af en eller anden årsag ser ud til, at tidsfristen ikke kan overholdes, så giv venligst besked til en af os  i materialeudvalget. Vi har nogle reserver, vi evt. kan trække på.)

Er man færdig  før stop-datoen giver man besked til næste ”kaptajn”, således at tiden udnyttes bedst muligt.

 

11) Desuden sørger “kaptajnen” også for at varmen i værkstedet, således at værkstedet er opvarmet til ca. 15°C inden klargøringsholdet  kommer

(hvis der skal lakeres 17°C). Dette gøres ved at kontakte Hans på tlf. 21748854.

 

12) Hvis “kaptajnen” også sørger for, at der er lidt hyggeligt socialt samvær ( på dansk: at der er kaffe og kage eller andet ?), så glider det hele lidt lettere. Det synes måske som det hele er en uoverkommelig opgave, når man går derhjemme og tænker over alt det, der skal laves; men når holdet så først er samlet, og man er kommet i gang med arbejdet, er det hele ikke så svært endda. Tænd for musikken, glem bekymringerne og kom i gang med sandpapiret. 

Hjælp dig selv og os andre med at holde bådene i orden. Mød op og gi’ et nap med, når du får besked. Skulle der være en kaptajn, der er for længe om at give besked, så ring til materialeudvalget. Vi vil så prøve at få holdet samlet.                                                                

 

Materialeudvalget. 

                                                                                                            

Dyvig

Torben Jacobsen

21969259

Rengøring indvendig og udvendig.

Grundig afslibning udvendig og flere gang lakering.

Liste ved spændholdt plads 2 udskiftes.

Bagbords bundbræt repareres.

Rorbladet slibes og lakeres.

Bundbrædder gives olie.

 

 

 

 

Start  15/11

Stop  22/12

Per Zacho

35580079

Else Jensen

29869112

Anette Jessen

74451352

Mona  Schmidt

40464767

Povl Erik Petersen

27418496

 

 

 

 

 

 

Stinne

Povl Erik Petersen

27418496

Rengøring indvendig og udvendig.

Plet slibning og lakering indvendig og udvendig.

Ryglæn repareres.

Tape på for og agterdæk skiftes.

 

!!!!

Mjelsvig tages ind samtidig og vaskes udvendig og slibes/pletlakeres udvendig.

 

 

 

Start  22/12

Stop   26/1

Jan Philipsen

21600329

Finn Møller

61704830

Hanne Sørensen

20899016

Esther Espersen

61713320

Steen Andersen

24444458

Marie Skov

25212025

 

 

 

 

 

 

Mjelsvig

 

 

Rengøring indvendig og udvendig.

Skydekappe og skinner slibes og lakeres.

Rorbladet slibes og lakeres på kant.

Plet slibning og lakering udvendig, specielt hvor stropper fra bådvogn har slidt lakken.

Tape på for og agterdæk skiftes.

 

!!! Er rengjort indvendig

 

 

 

 

Start 

Stop  

Deles af holdet på Stinne

 

og Nørborre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørborre

Peter Gravesen

74453220

Rengøring indvendig og udvendig.

Plet slibning og lakering indvendig og udvendig (indvendig hvor bundbrædder ligger).

Bundbræt plads 3 styrbord repareres.

 

Mjelsvig gøres færdig !!!

 

 

 

Start 26/1

Stop 2/3

Jesper Erhardsen

23836753

Eva Lund

21645746

Bente Pfeffer

61660359

Marie Erhardsen

53318580

Michele Berge

60219933

 

 

 

 

Købingsmark

Povl Erik Petersen

27418496

Købingsmark :

Rengøring indvendig og udvendig.

Stødmærke på ræling foran slibes og lakeres.

 

Long Island :

Rengøring indvendig og udvendig.

 

Long Island

Heino Bøgh

60725730

Start 2/3

Stop 23/3

Venessa Bøgh

60478240

Annelie Zimmermann

40171727

Karsten Nedenskov

23250080

Erna L. Clausen

30467049

 

 

 

 

 

 

Kontrol af  redningsveste. Ansvarlig: Tove Madsen                                                 

3. december 2018 21:00

Sidste nyt fra bestyrelsen

 • Sidste nyt fra bestyrelsen: I kan læse referater fra afholdte møder her.
 • Husk at melde jer til og deltage i klubbens aktiviteter: Se aktivitetskalenderen her
 • Husk at vi ror vinterroning på vandet, der er plads til flere (sikkerhedsinstruerede).
 • Roergometerne er godt i gang med rospinning, eller bare stille træning. Der kan frit bookes pladser på holdene.
 • Tag gerne venner og familie med ned og vis dem vores nye klubhus, og byd dem gerne en kop kaffe.

 • Mød gerne op på rodagene og prøv lykken eller hvis du vil være sikker på en plads, så brug bookingen.

 

 

Ovenpå er vi klar vinterens udfordringer, tag gerne prøvegæster med.

Værkstedstedet med skydedøren og teknikrummet færdigt og indflyttet  og godt i brug.

Der mangler lidt småting og oprydning rundt omkring, der kommer snart en kort arbejdsdag igen.

I november forventer vi at lave jordarbejdet, hvor der skal udvides med ny belægning og knækflisekant. Belægningen foran portene prioriteres ændret lavet færdig, så vi får mere bredde + at vi ikke skal bruge græsplænen når vi kører ud af bådhallen.

 

Giv gerne dit forslag til næste års budget til kasseren inden den 3/12 (husk pris og hvor det kan købes).

Husk julemiddagen d. 7/12 kl. 19, samt nytårskuren d. 6/1 kl. 13:30. (husk gerne tilmelding i god tid) 

Mød også talrigt op til arrangementerne, sammen med familie og venner og naboer.

21. november 2018 12:00
Se alle nyheder

Nordborg Roklub - ZEROcompany.

Lille klub store besparelser.

Nordborg Roklub - en grøn klub.

Nordborg Roklub er en grøn klub.

Oplevelser fra medlemmerne

Log på for at skrive indlæg og for at læse opslag der er interne.
Hans J F Rasmussen
Hans J F Rasmussen
Der var UROspinning den 20 August!
Mads Madsen
Mads Madsen
Masser af energi

Sjovt, Megasjovt, sjovt men hårdt, aktivitetsfyldt, masser af glæde.
Det var de superlativer, der kom fra deltagerne i ungdomsarrangementet d. 4.-5. aug., da jeg bad deltagerne om at beskrive deres oplevelse.
Vi var også ualmindeligt heldigt med vejret. Vi startede med en o-roning ; som vi afsluttede med slalomroning omkring nogle bøjer og skodning retur til broen i edoinbådene. Efter en halv times middagshvil, roede u-roerne, Allan og Mark en tur til Long Island for at bade. De havde vist en ret god badetur, hvor de også havde muffins med – leveret af Asbjørns mor. Efter endnu en badetur ved vores bro, efterprøvede vi en af opgaverne fra o-roningen ved bordene uden for klubhuset. De havde ikke helt havdec styr påmomentet på en åre.Det var en opgave med vægtstangsprincippet, som Freja også hjalp med at løse. Da jeg nævnte Universe og bilen udenfor, gik der pludselig en prås op for Morten. Derefter var der grillmad til aftensmad bestående af Holm pølser, Spareribs og kyllingebryst og salat tilberedt af u-roerne og Louise.
Derefter var der dømt aftenhygge med videofilm, guf mm. Det var nogle trætte u-roere, der vognede op til morgenmad og rengøring næste dag
Tove Madsen Godt det endelig sker noget for ungdomsroerne.
Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.