Sidste nyt fra bestyrelsen

22. marts 2019 12:00 , af Hans J F Rasmussen
  • Sidste nyt fra bestyrelsen: I kan læse referater fra afholdte møder her.
  • Husk at melde jer til og deltage i klubbens aktiviteter: Se aktivitetskalenderen her
  • Husk at vi stadig kan ro vinterroning på vandet, der er plads til flere (sikkerhedsinstruerede). Ellers hejser vi jo standeren d. 30. marts kl. 15, hvorefter at det ikke er vinterroning mere, selvom vandet stadig er køligt. Husk svømmeprøven hvis du vil på vandet.
  • Roergometerne er godt i gang med rospinning, eller bare stille træning. Der kan frit bookes pladser på holdene.
  • Tag gerne venner og familie med ned og vis dem vores nye klubhus, og byd dem gerne en kop kaffe.

  • Mød gerne op på rodagene og prøv lykken eller hvis du vil være sikker på en plads, så brug bookingen.

  

Tag gerne prøvegæster med, vi har allerede fået en del nye , så tag godt i mod dem.

Der mangler lidt småting og oprydning rundt omkring, byd endelig ind hvis du ser noget rod, eller noget der kunne blive gjort færdigt med DIN hjælp.

Vi er pt. i fuld gang med at lave belægningen omkring huset fin igen. Belægningen foran portene prioriteres lavet færdig, så vi får mere bredde + at vi ikke skal bruge græsplænen når vi kører ud af bådhallen, her kan DU også hjælpe.

 

Standerhejsning bliver lørdag d. 30. marts kl. 15. med efterfølgende kaffebord. Om aftenen kl. 18:30 holder vi vores årlige stiftelsesfest, hvor alle nuværende og tidlige medlemmer med familie holder en festlig aften med god mad og fuld musik (som indvielsesfesten)

Vi lægger sæsonen ud med hele 2 korttursstyrmandskursus for at få opgraderet vores styrmænd.

Mød også talrigt op til arrangementerne, sammen med familie og venner og naboer.

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.