Sidste nyt fra bestyrelsen

21. november 2018 12:00 , af Hans J F Rasmussen
  • Sidste nyt fra bestyrelsen: I kan læse referater fra afholdte møder her.
  • Husk at melde jer til og deltage i klubbens aktiviteter: Se aktivitetskalenderen her
  • Husk at vi ror vinterroning på vandet, der er plads til flere (sikkerhedsinstruerede).
  • Roergometerne er godt i gang med rospinning, eller bare stille træning. Der kan frit bookes pladser på holdene.
  • Tag gerne venner og familie med ned og vis dem vores nye klubhus, og byd dem gerne en kop kaffe.

  • Mød gerne op på rodagene og prøv lykken eller hvis du vil være sikker på en plads, så brug bookingen.

 

 

Ovenpå er vi klar vinterens udfordringer, tag gerne prøvegæster med.

Værkstedstedet med skydedøren og teknikrummet færdigt og indflyttet  og godt i brug.

Der mangler lidt småting og oprydning rundt omkring, der kommer snart en kort arbejdsdag igen.

I november forventer vi at lave jordarbejdet, hvor der skal udvides med ny belægning og knækflisekant. Belægningen foran portene prioriteres ændret lavet færdig, så vi får mere bredde + at vi ikke skal bruge græsplænen når vi kører ud af bådhallen.

 

Giv gerne dit forslag til næste års budget til kasseren inden den 3/12 (husk pris og hvor det kan købes).

Husk julemiddagen d. 7/12 kl. 19, samt nytårskuren d. 6/1 kl. 13:30. (husk gerne tilmelding i god tid) 

Mød også talrigt op til arrangementerne, sammen med familie og venner og naboer.

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.