Nyt om byggeriet - Råhuset påbegyndes i uge 1

3. januar 2018 12:00 , af Hans J F Rasmussen
 1. Så er den opdaterede plan klar for hvornår håndværkerne kommer og påbegynder råhuset i forbindelse med vores ombygning, de første kommer allerede d. 4+5/1 for at pille udhængene ned i siderne af klubhuset så fundamentfolkene kan komme til.
 2. I uge 2 kommer jordfolkene for at lave de 14 udvendige punktfundamenter, hvor der både skal graves lidt og piloteres ned til stabil grund.
 3. Omkring 1. februar pilles det gamle tag af og spærkonstruktionen dækkes med præsenninger mens den nye spærkonstruktion med det nye tag rejses.
 4. Efterfølgende bliver den nye øvre facade monteret sammen med vinduespartierne.

 • Det indvendige står vi selv for og selve trapperummet står allerede klar som rårum med monterede brandøre, dog uden slutfinish, trappe og den nye yderdør. 
 • Dampspærren er åbnet i ca 40% af loftet (over de uopvarmede rum).
 • Det nye udsugningssystem i underetagen er idriftsat, hvorfor alle lodrette ventilationskanaler også er afmonterede og afblændet.

 

Så snart de gamle tagplader er afmonterede kommer der en ny arbejdslørdag, hvor vi bl.a. skal:

 1. Resten af dampspærren åbnes over de uopvarmede rum.
 2. Færdigmontere branddørene med bla. isolering af karme.
 3. Montere den nye yderdør.
 4. Færdiggøre væggene i den nedre del af trappeopgangen.
 5. Vandinstallation drejes og flyttes ned i gulvet.
 6. Klargøring af fundamentet til flugtvejen til skrænten??

 

Der ligger en opgave oversigt her der løbende opdateres: Frivillighed i Nordborg Roklub

 

Vi afventer yderligere tilsagn fra fonde og mellemfinanciering (bl.a. indskudsbeviser fra medlemmer, familie og venner) til de tekniske installationer der hører til etape 2.

 

Umiddelbart skulle det indvendige klubhus være tilgængeligt i byggeperioden, men kan være begrænset i perioder af kortere varighed pga. kran arbejde etc.

  

Det er planen at vore medlemmer skal bidrage med det de er gode til, bl.a. isolere og lave gulv, vægge og loft. Andre kan hjælpe med rengøring, forplejning og motivere og tilpleje.

mvh. Bestyrelsen.

 

Byggeriet er foreløbligt bevilliget støtte og tilsagn fra følgende velvillige fonde og givere, som vi er yderst taknemmelige for:

Yderligere er vi meget taknemmelige for hjælp fra gode medlemmer og venner af klubben til byggeriet.

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.