Bestyrelsesmøde d. 26. januar - Hjemmefra med GOOGLE MEET / klubben

6. januar 2021 12:05 , af Hans J F Rasmussen

Bemærk mødelink nederst på dagsordenen - telefon kan evt. bruges til lyden via samme link. 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden (1 min.).

2. Godkendelse af referat fra d.10.nov. (3 min.).

3. Opfølgning af igangsatte punkter (10 min.).
a. Udarbejdelse af A3 – opslag om kommandoer – Jesper
• igangværende
b. Udarbejdelse af synlige husregler – Anne
• Igangværende. Bruger det nye logo
c. Diplom ved Standerhejsning og Standerstrygning
• Bestyrelsen godkendte Bjørns færdige diplomer
d. Udarbejdelse af plakat med sponsorer – byggeri – Bjørn
• igangværende
4. Evaluering af afholdte arrangementer (5 min.).
5. Informationspunkter (30 min.).
a. Ekstern info/post
b. Information fra udvalg og arbejdsgrupper
c. Medlemsopfølgning
d. Aktivitetsopfølgning
e. Økonomiopfølgning

f. Sponsoropfølgning
• Vi søger Mads Clausen om penge til reklametavler og andre tavler + flagstang til stander, det gav DKK 10.000.

g. Byggeriopfølgning

6. Beslutningspunkter (30 min.).
a. Retningslinjer for SUP og surfkajak
• Vi spørger Tommy om hvilke retningslinjer der skal være for SUP og surfkajak. Tommy Clausen: Surfkajak skal grundkursus være bestået og en særlig instruktion skal gives inden brug, jeg tester den når vamdet er varmt da der nok skal anvendes en særlig teknik ved selv redning, og en kniv skal medbringes da den har fast køl, og at man derved kan komme til at side fast i et fiskegarn. Sup, ved jeg ikke så meget om så der må en praktisk test til inden, jeg vil sige noget, men først når vandet er varmer. Hilsen Tommy18. januar 2021 22:03
b. Generalforsamling - Indkomne forslag?, Hvem er på valg?, Hvornår

c. Placering af stander stang + højde 6/8mtr?

d. Gulvbelægning i overetagen?

e. Tekøkken - er det ok at vi starter etableringen og køber sokkel + ben + evt. bordplade og lister etc.? (når vi kan få et køkken mod at pille det ned)

7. Kommende opgaver gennemgås (1 min.).
• Grundig gennemgang af hjemmesiden.
8. kalenderen (5 min.).
a. Generalforsamling
• man.d.22.02.2021 kl.19.00 i Roklubben flyttes? 
9. Næste møde.
10. Eventuelt.

Godkendt af:
Bjørn Østergaard
Hans J F Rasmussen
Anne Holst Crawack
Jesper Erhardsen
Eva Lund

https://meet.google.com/qdj-rnzk-mvv

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.