Klubbens historie

Her følger en lille historie om at der også langt tidligere end i Nordborg Roklubs tid var besøg af roere i Dyvig. 

Historiens forfatter er Ole Møller-Olsen, seniorroer i Nordborg Roklub: 

 

Dyvig Strand 1932: 

En af mine kammerater i Dyvig Bådelaug, Poul Hansen, skipper På S/S Kipi, fortalte mig for nogen tid siden, at der under oprydning på et loft i Sønderborg var fundet en lysebrun vimpel mærket Dyvig Strand 1932. På vimplen er der en lille tegning at en 8 åres kaproningsbåd og af Sønderborgs klubstander med de 2 løver. Denne vimpel har han nu foræret til Nordborg Roklub.

 

 

Han stiller samtidigt spørgsmålet om, hvilken historie der måtte ligge bag begrebet Dyvig Strand, som næppe nogen ville bruge i dag. Og hvad var mon anledningen til at lave en speciel vimpel netop det år? Nu er 1932 jo ret længe siden, så hvor skal man henvende sig for at finde et øjenvidne?

 

Måske er der nogen, der melder sig af sig selv, når de læser denne notits, men foreløbigt begynder vi med Nordborg Roklubs tidligere æresmedlern, den dengang (2004) 89 årige Peter K. Scmidt. Han roede sammen med andre, yngre, seniorer 2 gange om ugen, og plejede at have en god hukommelse. Vi har spurgt ham, hvad han eventuelt kan fortælle til belysning af spørgsmålet.

 

Vi overlader ordet til Peter: "Jeg er født i Holbøl ved Kruså i 1915, og her tilbragte jeg også min barndom. Efter realeksamen fra Gråsten Mellem? og Realskole i 1932 blev jeg elev i Folkebanken for Als og Sundeved i Sønderborg. Bankens daværende kontorchef, der hed Lorens Palmos, var formand for Sønderborg Roklub, og han så gerne, at bankeleverne tog en plads ved årerne!

 

Jeg blev således medlem af roklubben i 1934 og efter kaninåret roede jeg så første gang til Dyvig i 1935. Her blev der hvert år holdt et træf med roklubberne fra Haderslev, Åbenrå og Sønderborg. Vi lagde bådene ind ved strandbredden vest for Dyvig Kro, og slog teltene op på det område, hvor der senere blev bygget festsal. Det var en dejlig sandstrand med et naturligt bagland og det skal nok passe, at det dengang gik under navnet "Dyvig Strand". Der er jo faktisk stadigvæk en lille rest af strandbred på stedet, selvom der nu delvist er fyldt op ud til vandet og støbt en lille betonmole."

 

Det med at arrangere træffet gik på omgang mellem klubberne, og det ser ud til, at det har været Sønderborgs tur i 1932. Og så er der altså blevet lavet en lille vimpel i den anledning, sikkert til erindring for de deltagende roere. Når de andre klubber ikke er nævnt på vimplen, kan det godt skyldes et konkurrencemoment, så ingen skulle glemme, hvem der var årets arrangør! Og se, hvor godt det har virket. For det ved vi altså også i dag - 72 år (2004) efter. sign. Ole Møller-Olsen.

 

Et tidligere medlem i Nordborg Roklub - Mona Larsen nu Graasten Roklub har fundet følgende kilde i 2016:  "I Bladet Roning Juli 1932 fandt jeg forklaringen på vimplen: Stammer fra første Træffetræf blandt roere fra Sønderborg, Graasten, Tønder, Aabenraa og Augustenborg, som mødtes i en 2-dages Teltlejr". Roning 1932 nr 6 side 1    Roning 1932 nr 6 side 2   Roning 1932 nr 6 side 3

 

 

Om roklubbens spæde start i 1949:

Den spæde begyndelse til Nordborg Roklub var da der i 1949 blev udstationeret 2 både fra Sønderborg Roklub. 

 

Disse både fik plads under pakhuset på Dyvig Mole og måtte så køres til vandet på et stel med aflagte barnevognshjul.

 

 

 

Den officielle stiftelse: 

Nordborg Roklub blev stiftet den 25. april 1956 og kort efter kunne det første klubhus tages i brug. 

Navne der er nævnt omkring stiftelsen er kendte, nemlig formand Hans Rhode, kasserer Kaj Hoffmann, sekretær Lis Petersen, menige Hans N Jørgensen, Viggo Hansen. Suppleanter Kai Andresen og Marie Schmidt. Revisorer Walther Riemer og Ras Hougaard. Klubmedlemmer er bl.a. Ole Møller Olsen, Thorkild Clausen, Hans P Andersen, Peter Mai.

 

K. E. Jacobsens billede fra ca 1962 hvor der stadig er strand i Dyvigbugten.

 

 

Vores nuværende klubhus: 

I 1974 blev der vedtaget en ny lokalplan for Dyvig området og herefter kom der gang i byggeplanerne for et nyt klubhus. Det gamle hus havde ikke indlagt vand så bad efter roturen måtte man tage bad i havet eller vente til man kom hjem. Der var i sagens natur heller ikke toilet, men der må have været noget ved dette hus for medlemstallet var over 100. Det nuværende klubhus blev bygget i 1976-77 med frivillig arbejdskraft.

 

 

 

 

Moderne opgraderede faciliteter i fremtiden:

Igennem en god årrække har vi arbejdet på at få lov at bygge klubhuset til i højden, og det er nu lykkedes her i februar 2016 at få forhånds tilladelserne hjem til at bygge lidt højere end lokalplanen tilbyder. Så kommer vi til at kunne få nogle gode brugbare Co2 neutrale m2 til vore mange medlemmer.

Vi arbejder pt. ihærdigt på at skaffe de sidste økonomiske midler til anden etape, som er det indvendige + teknik, samt færdiggøre den første etape af byggeriet, der blev så småt igangsat i efteråret 2017.

Projekt oplæg.

Det færdige udseende April 2018 (taget af Martin Østergaard)

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.