Børn i båden jfr. afskrift af Reglementet.

Alle både skal være bemandet med det antal roere, de er konstruerede til.

Der må ikke medtages passagerer og bådene må ikke overbelastes.

Der er følgende undtagelse:

Børn må fra 1. maj til 30. september medtages som passagerer i inriggere.

Redningsveste skal benyttes. 

Ansvaret tillægges forældrene fuldt ud. 

Passageren må kun medtages såfremt en af forældrene er med i båden. 

Ansvarshavende styrmand og rovagten skal acceptere passageren. 

Der må kun være en passager i båden.

Passageren anbringes foran styrmanden på bundbrædderne. 

Ingen ture med passagerer må gå udenfor en linje Lynge/Lønsemade 

Barnets navn skal fremgå af rojournalen.

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.