Bestyrelsesmøde d. 24/8 kl. 19:00

11. juni 2020 11:58 , af Hans J F Rasmussen

Dagsordenen

(Gerne med tidsforbrug og forslagsstiller)

1. Godkendelse af dagsorden [5min].

2. Referat fra sidste møde godkendes [5min].

3. Opfølgning af igangsatte punkter [10min].

3a. Jesper er i gang med at udarbejde A3 opslag om kommandoer
• Jesper er i gang.  

3b. Synlige husregler – Anne
• Igangværende

3c. Diplom ved standerhejsning og standerstrygning.

3d. Udarbejdelse af plakat med sponsorer – byggeri.
• Bjørn er i gang.

4. Evaluering af afholdte arrangementer [10min].

5. Informationspunkter [15min]:

5a. Ekstern info/post [5min]. Rg-gruenau.de aflyste deres tur i år kommer måske næste år; 

5b. Information fra udvalg og arbejdsgrupper [5min].

5c. Medlemopfølgning [2min]

5d. Aktivitetsopfølgning [3min]; Corona: Nye vandhaner på toiletter + papir + sprit og opslag mange steder i klubben. Der er lavet 1 mtr (2m2/person) afstand i opholdsområdet og 2 mtr (4 m2/person) under træning.

5e. Økonomiopfølgning [5min].

5f. Sponsoropfølgning [5min]. Frode har sponsoreret en stander; Flere kajakker?

5g. Byggeriopfølgning [5min]. Tagrender og dræn OK; Varmeflytning fra ophold til omklædning + toilet OK; 

6. Beslutningspunkter:

6a. Skal vi igangsætte handicaptoilet + depot + forberedt til anretter køkken.

6b. Skal vi nedlægge vores mobiltelefonnummer: 60835677 da MYSHOP kan bruges på andre mobiltelefoner. (Vi sparer årligt DKK 228).

7.Kommende opgaver gennemgås [1min]

8. Kalenderen [5min].

9. Næste møde [5min].

10. Evt.

Godkendt af: 

Bjørn Østergaard

Hans J F Rasmussen

Anne Crawack

Jesper Erhardsen

Eva Lund

 

Liste over kommende opgaver:

b. Revidere klubhåndbogen

c. Synlige husregler

e. Tjekke link til DFfR  

Deltag via Google Meet - Test

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.